Sekcje GOK

Sekcje działające przy Gminnym Ośrodku Kultury (09.09.2014)

 Sekcja plastyczna

Sekcja muzyczna
Zajęcia prowadzi Wiesław Mielewczyk

Zajęcia muzyczne od poniedziałku do piątku w godzinach 16:00 - 18:00

Sesje nagraniowe od poniedziałku do piątku w godz.: 18:00 do 20:00

Sekcja karate
Zajęcia w Zespole Szkół w Nowej Wsi Lęborskiej prowadzi Piotr Pobłocki
poniedziałek i czwartek w godzinach 19.00 - 20.30