Ankieta badająca potrzeby kulturalne mieszkańców Gminy Nowa Wieś Lęborska

W naszej gminie realizujemy projekt Dom kultury+ Etap I: Inicjatywy lokalne, dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Centrum Kultury.

Zachęcamy do współpracy wszystkich mieszkańców gminy Nowa Wieś Lęborska.

W pierwszym etapie zostanie przeprowadzona diagnoza potrzeb mieszkańców gminy polegająca na przeprowadzaniu wywiadów, sond ulicznych, ankiet, spotkań z młodzieżą w szkołach oraz z mieszkańcami w ich sołectwach.

Nasza ankieterka Marta już powoli zbiera Wasze opinie, a my zachęcamy również do wypełnienia naszej internetowej ankiety. Jest ona całkowicie anonimowa, a Wasze odpowiedzi przybliżą nas do Waszych potrzeb kulturowych.

Link do ankiety

https://forms.gle/Zyq3rdoZxA9SNV889

Grafika dekoracyjna z tytułem projektu.
Grafika dekoracyjna z informacją o projekcie.