Lokalność ponad wszystko - warsztaty międzypokoleniowe dla rodzin.

"Lokalność ponad wszystko - warsztaty międzypokoleniowe dla rodzin" - inicjatywa zrealizowana przez KGW w Chocielewku. W ramach inicjatywy przeprowadzone zostały warsztaty florystyczne dla mieszkańców gminy, które cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Jak wskazuje sama nazwa "warsztaty międzypokoleniowe" zgromadziły członków rodzin: babcie, matki z dziećmi a także inne mieszkanki Chocielewka. Panie z KGW przygotowały słodki poczęstunek przy którym panowała bardzo miła atmosfera. Tematem warsztatów był "Las w słoiku". Uczestniczki otrzymały wszystkie potrzebne materiały, a panie prowadzące spotkanie poinstruowały nas jak taki "las" stworzyć i jak o niego później dbać" .

Grafika dekoracyjna.
Grafika 2: Lokalność ponad wszystko - warsztaty międzypokoleniowe dla rodzin.
Grafika 3: Lokalność ponad wszystko - warsztaty międzypokoleniowe dla rodzin.
Grafika 4: Lokalność ponad wszystko - warsztaty międzypokoleniowe dla rodzin.
Grafika 5: Lokalność ponad wszystko - warsztaty międzypokoleniowe dla rodzin.