Kontakt

Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej
(ul. Lęborska 20
84-351 Nowa Wieś Lęborska
tel. (059) 8612 253)

Aktualizacja lokalizacji:

84-351 Nowa Wieś Lęborska

ul. Grundwaldzka 6

tel. tymczasowy: 509-014-196

e-mail: goknwl@nwl.pl

Dyrektor GOK: mgr Krzysztof Pruszak
Główna Księgowa: mgr Ewa Maruszak
Instruktor ds. kultury: Magdalena Downar-Zapolska

Sekretariat Gminnego Ośrodka Kultury czynny jest:
od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00-14.30.

Przy Gminnym Ośrodku Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej działa Gminne Centrum Informacji, oraz Punkt Informacji Turystycznej czynne: od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 - 16.00

Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej działa na podstawie Statutu zatwierdzonego Uchwałą XXV/166/2004 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 28 grudnia 2004 roku.