Regulamin Otwartego Konkursu na Gminnego "Animatora sportu dzieci i młodzieży" 2024

Utworzono: 28-05-2024

I. Cel:

- Popularyzacja biegów i gier sportowych wśród dzieci i młodzieży.

- Aktywizacja poszczególnych środowisk szkolnych w zakresie kultury fizycznej.

II. Organizator:

- Urząd Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej

- Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej

- Koordynator gminnych zawodów dla szkół podstawowych - Pan Andrzej Czubaty

III. Uczestnictwo:

-Nauczyciele wychowania fizycznego z gminy Nowa Wieś Lęborska

-Szkoły podstawowe 

- Sekcje strzeleckie

IV. Kryteria oceny:

-Współzawodnictwo sportowe w gminnych igrzyskach sportowych w kategorii dziewcząt i chłopców

V. Nagrody:

-Uczestnicy konkursu otrzymają nagrody finansowe za osiągnięte wyniki, organizację imprez oraz sędziowanie

VI .Sposób kontroli nad realizacją zadań:

W miesiącu czerwcu komisja powołana przez Dyrektora GOK dokona oceny całorocznej pracy szkół i nauczycieli.

Załącznik Nr 1 - zgłoszenie animatora