Nabór wniosków na Inicjatywy Lokalne

Utworzono: 31-05-2023

Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej ogłasza nabór wniosków do konkursu na Inicjatywy Lokalne realizowanego w ramach projektu "Otwarci na kulturę!" dofinansowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury "Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2023".

Planowana wysokość środków przeznaczona na realizację Programu:30.000zł

Termin realizacji inicjatyw 04.08.2023 r. - 12.11.2023 r.

Koordynator programu Magdalena Downar-Zapolska

 

Grafika dekoracyjna