Podsumowanie trzech imprez Nordic Walking X GRAND PRIX

Utworzono: 28-06-2022

Za nami już trzy edycje Nordic Walking w ramach X Grand Prix Nowa Wieś Lęborska
2022 o puchar Gminy Nowa Wieś Lęborska. Na trasach w Wilkowie, Obliwicach i Krępie
Kaszubskiej zaprezentowało się 113 chodziarzy pokonując w sumie 30, 2 km. Przed
zawodnikami czwarta, najdłuższa trasa licząca 21,0925 km. Jest to Finałowe Połączenie
trzech tras Nordic Walking - Obliwice - Półmaraton, który odbędzie sie 3 września.
Każdej zawodniczce i zawodnikowi przypisana jest kategoria wiekowa. której
przypisane są punkty za zajęte miejsce. Klasyfikację generalną X Grand Prix Nordic Walking Nowa
Wieś Lęborska 2022 wygra zawodnik/czka, który uzyskał największą ilość punktów w swojej kategorii.
Dorobek punktowy zawodnika jest sumą ze wszystkich zawodów, w których zawodnik został
sklasyfikowany. Poniżej wyniki open - najlepsze trójki kobiet i mężczyzn - po zawodach w Wilkowie,
Obliwicach i Krępie Kaszubskiej. Na zakończenie punktacja w poszczególnych kategoriach.