Zapraszamy na Dzień Dziecka

Utworzono: 27-05-2022

Gminny Ośrodek Kultury, Radni Gminni, Sołtysi z Radami
Sołeckimi Nowej Wsi Lęborskiej i Czarnówka,
Klub Rodzin w Nowej Wsi Lęborskiej

Zaprasza na Dzień Dziecka
START: 16:00
1 CZERWCA 2022
Zabawę poprowadzi animator „Agrafka”
Dmuchane zjeżdżalnie Malowanie twarzy
Wata cukrowa, frytki, popcorn

Wstęp Wplny

Plakat dzień dziecka