Uroczystość patriotyczno-religijna ku czci pomordowanych więźniów Obozu Koncentracyjnego Stutthof

Utworzono: 11-09-2023
Grafika dekoracyjna. grafika

Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska zaprasza na uroczystość patriotyczno-religijną ku czci pomordowanych więźniów Obozu Koncentracyjnego Stutthof, która odbędzie się na cmentarzu w Krępie Kaszubskiej dnia 24 września 2023 r. o godzinie 14.00.
W tym samym dniu o godzinie 13.00 nastąpi złożenie kwiatów przy obelisku pamięci w Gęsi (gmina Wicko).
Zdzisław Chojnacki
Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska

Program uroczystości:
Wprowadzenie kompanii honorowej i pocztów sztandarowych
Hymn państwowy
Powitanie uczestników uroczystości
Msza święta
Montaż słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów ZS im. Męczenników Marszu Śmierci KL Stutthof w Garczegorzu
Wspomnienie w wykonaniu przedstawiciela Muzeum Stutthof w Sztutowie
Apel pamięci, salwa honorowa
Składanie wieńców i wiązanek
Odśpiewanie Roty
Wyprowadzenie kompanii honorowej i pocztów sztandarowych
Zwiedzanie Izby Pamięci

Źródło: urząd gminy nwl (nwl.pl)