XIX Powiatowy Konkurs Plastczny "Coraz bliżej Święta - EKO Święta"

Utworzono: 27-10-2022

Cele konkursu:
szerzenie bożonarodzeniowych symboli tradycji polskich poprzez wykorzystanie
materiałów naturalnych i wtórnych do tworzenia elementów świątecznej aranżacji wnętrz;

rozwijanie wyobraźni i aktywności twórczej;

zwiększenie świadomości ekologicznej;

rozwijanie wrażliwości dzieci i młodzieży na otoczenie;

zwiększanie zdolności manualnych wśród dzieci i młodzieży;

propagowanie idei życia proekologicznego;

prezentacja prac konkursowych jako narzędzie do zwrócenia uwagi na problem odpadów.

Zakres działań:

Przedstaw świąteczną aranżację ozdoby bożonarodzeniowej w dowolnej formie
płaskiej lub przestrzennej wykonanej z materiałów naturalnych lub surowców wtórnych
np. drewna, sznurka, papieru, plastiku, kapsli, gazet, drutu oraz materiałów nadających się do
recyklingu itp. Liczy się pomysł! Prosimy nie dostarczać prac z gałęzi drzew iglastych
i materiałów, które będą „się sypać”.