Informujemy o naborze na kurs "PRZEWODNIK TURYSTYCZNY PTTK Z UPRAWNIENIAMI NA POWIAT SŁUPSKI, LĘBORSKI, WEJHEROWSKI".

Utworzono: 18-10-2022

Odbiorcy: słuchaczami kursu mogą być osoby, które ukończyły 18 lat, posiadają co najmniej średnie wykształcenie, są komunikatywne (znajomość obcych języków mile widziana, ale niewymagana).

Cel kursu: przygotowanie do pracy w charakterze przewodnika turystycznego, polegającej na oprowadzaniu grup wycieczkowych (szkolne, osoby dorosłe, wycieczki zagraniczne) po największych atrakcjach turystycznych powiatu słupskiego, lęborskiego i wejherowskiego.

kurs przewodnik PPTK