Ankieta dotycząca Strategii Rozwoju Gminy na lata 2021-2030

Utworzono: 02-09-2021

ANKIETA O STANIE GMINY to cenne źródło informacji, szczególnie ważne
przy pracy nad nową strategią rozwoju na lata 2021-2030. ANKIETA jest
anonimowa, jej wypełnienie zajmuje chwilę
https://www.nwl.pl/ankieta-nt-strategii-gminy-na-lata-2021-2030-2/
Dziękujemy za poświęcony czas