Aktywna Akademia Seniora - są jeszcze wolne miejsca

Utworzono: 08-05-2021

“Aktywna Akademia Seniora” – zaproszenie do udziału w projekcie.

Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i technologicznemu osób w wieku 60+ poprzez zorganizowanie warsztatów m.in.: artystycznych, tanecznych, technologicznych, a także organizacja spotkań z dietetykiem, czy z rehabilitantem.

Miejsce realizacji:

Gminne Centrum Kultury w Cewicach,

Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej

Hufiec ZHP Lębork

Termin:

maj – czerwiec 2021 r.

Kontakt:

Hufiec ZHP Lębork,

ul. Armii Krajowej 14 w Lęborku

telefon: 605 990 950

Projekt “Aktywna Akademia Seniora” dofinansowano ze środków Fundacji BGK w programie „Generacja 6.0″

Grafika 1: Aktywna Akademia Seniora - są jeszcze wolne miejsca