ZARZĄDZENIE NR 7/2020

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury W Nowej Wsi Lęborskiej Z dnia 04.11.2020

Zgodnie z §13 ust. 1/2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10.04.2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 566) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02.11.2020r. (Dz. U. poz. 1931) zarządzam co następuje:

§1

Zarządzam iż od dnia 09.11.2020 roku Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej jest nieczynny dla interesantów, natomiast nie przerywa pracy. Kontakt jest możliwy elektronicznie za pośrednictwem poczty gok.nwl [AT] interia [DOT] eu lub telefonicznie pod numerem 59 861 22 53, odbierana będzie również poczta tradycyjna.

§2

Zarządzenie podaje się do informacji publicznej.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 7/2020 jpg.