Dzisiaj jest:

Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej
ul. Lęborska 20
84-351 Nowa Wieś Lęborska
tel. (059) 8612 253

e-mail: kpruszak.promocja@interia.pl
Dyrektor GOK: mgr Krzysztof Pruszak
Główna Księgowa: mgr Ewa Maruszak
Instruktor ds. kultury: Stanisława Dawidowicz

Sekretariat Gminnego Ośrodka Kultury czynny jest:
od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00-14.30.

Przy Gminnym Ośrodku Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej działa Gminne Centrum Informacji, oraz Punkt Informacji Turystycznej czynne: od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 - 16.00

Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej działa na podstawie Statutu zatwierdzonego Uchwałą XXV/166/2004 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 28 grudnia 2004 roku.

Działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej:
 • Wypracowywanie programu działalności kulturalno - wychowawczej.
 • Inspirowanie i opieka nad działalnością zespołów folklorystycznych, muzycznych, tanecznych i teatralnych.
 • Organizowanie imprez kulturalno - oświatowych, artystycznych i rozrywkowych dla mieszkańców we wszystkich świetlicach wiejskich.
 • Utrwalanie tradycji regionalnych i gminnych.
 • Organizowane różnych form pracy z dziećmi.
 • Organizowanie obchodów z okazji ważnych wydarzeń historycznych i regionalnych w formie przeglądów, konkursów, wystaw, festiwali, i innych imprez kulturalno - oświatowych.
 • Działalność w zakresie rozwoju kultury fizycznej i rekreacji.
 • Organizowanie czynnego uczestnictwa mieszkańców wsi w różnych formach działalności sportowej.
 • Wspomaganie organizacji, stowarzyszeń i instytucji upowszechniających sport.
 • Inspirowanie działalności zespołów sportowych.
 • Organizacja zajęć, zawodów, imprez sportowych, i rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
 • Gromadzenie materiałów dotyczących własnego regionu i życia społecznego gminy.
 • Koordynowanie rozwoju turystyki wiejskiej.
 • Dokumenty i wykazy do pobrania:
 • Uchwała powołująca Gminny Ośrodek Kultury
 • Statut Gminnego Ośrodka Kultury
 • Regulamin organizacyjny Gminnego Ośrodka Kultury
 • Świetlice należące do Gminnego Ośrodka Kultury
 • Boiska należące do Gminnego Ośrodka Kultury
 • Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej 2009, ul. Lęborska 20, tel. 59/861 22 53