TANDEM RODZINNY NACZKÓW NAJLEPSZY W PUCHARZE KORONY W LĘDZIECHOWIE...

TANDEM RODZINNY NACZKÓW NAJLEPSZY W PUCHARZE KORONY W LĘDZIECHOWIE...

Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej

TANDEM RODZINNY NACZKÓW NAJLEPSZY W PUCHARZE KORONY W LĘDZIECHOWIE...

Utworzono: 02-08-2018

W sobotę 28 lipca 2018 roku odbył się w Lędziechowie Puchar Korony Maratonu
Ekologicznego w Nordic Walking (NW) - Edycja I Start z Lędziechowo-Krępa Kaszubska -
Obliwice- Łebień- Meta Lędziechowo , którego gospodarzem był Gminny Ośrodek Kultury w
Nowej Wsi Lęborskiej oraz Sołtys Krystyna Nowatkowska. Wyszliśmy tym razem ze
Stanicy Turystycznej Lędziechowo o godz. 11:00 na "czarną trasę" długości 14,3 km,
wystartowało 27 uczestników - 16 kobiet i 11 mężczyzn. Trasę zabezpieczało 60 uczestników
- wolontariuszy.
Po dotarciu do granicy lasu przy starej, pomnikowej lipie skręciliśmy w lewo, by po
przejściu 2,5 km dojść do cmentarza, pomnika ofiar Marszu Śmierci więźniów z obozu
KL Stutthof. Po chwili zadumy, w przemyślny sposób przez trudny odcinek parku przy
cmentarzu przeprowadził nas Druh Andrzej z OSP Krępa Kaszubska. Poszliśmy
pięknym lasem parkowym oglądając zrelaksowane czerwone bydło i doszliśmy do
Stanicy Turystycznej Krępa Kaszubska, w której przywitało nas dwanaście gościnnych
Pań z Koła Gospodyń Wiejskich. Zostawiając za sobą miejscowość przeszliśmy obok
stadniny koni Koniczynka, gdzie tuż za zakrętem cała rodzina Pana Ryszarda z córkami
biegaczkami ponownie napoiła spragnioną grupę chodziarzy. Następnie żwirową, a
później piaszczystą drogą dotarliśmy do asfaltu gdzie organizator Druh Dominik z OSP
Obliwice bezpiecznie przeprowadzili Nas po tym odcinku. Na 6,4 km przy obelisku Jana
Pawła II połączyliśmy się z czerwonym szlakiem. Przechodząc obok ścieżki
prowadzącej do trzech czterystuletnich dębów dotarliśmy do Stanicy Turystycznej
Obliwice gdzie czekała na nas orzeźwiająca woda oraz napój izotoniczny podawany
przez Panią Teresę. Po obejrzeniu pięknego Lapidarium i odwróconego okrętu z galerią
największych szachów na Pomorzu zostawiając za sobą Obliwice, a na szlaku
skręciliśmy w prawo do lasu obok obelisku Ścieżka Przyrodnicza Obliwice. Ten trudny
odcinek zabezpieczyli młodzieżowi strażacy z OSP Obliwice. Idąc duktem leśnym
minęliśmy po drodze stawy dochodząc do asfaltu w miejscowości Łebień, którą to media
nazwały polskim eldorado gazu łupkowego, ze względu na duże pokłady tegoż gazu. W
Stanicy Turystycznej Łebień pani Ela poczęstowała Nas nie tylko wodą ale także
przesmacznym ciastem własnego wypieku. Powędrowaliśmy dalej bitą drogą, minąwszy
pojedyncze zabudowania oraz pasące się stado kóz i doszliśmy do Mety w Lędziechowie,
„Kijowa Atrakcja”(perkusja drewniana, cymbały drewniane i flet akustyczny to
wizytówka pięknego programu), z gościnną Panią Sołtys Krystyną.
Najszybciej na mecie zameldował się Leonard Naczk z Lęborka z czasem 1:39.24 i o ponad 8
minut wyprzedził drugiego na mecie Ryszarda Orlińskiego z Lędziechowa. Trzeci wśród
mężczyzn był Robert Kowalczuk z Gdańska. Wśród kobiet najlepszą okazała się 16-letnia
Wiktoria Naczk z Lęborka (Aktualna Mistrzyni Świata w kat 16- 29 lat w NW) przed
zawodniczkami z Krępy Kaszubskiej Aleksandrą Ostrochalską i Krystyną Królikowską. W
trakcie marszu każdemu zawodnikowi była podawana bezpłatna woda w limitowanej serii
aluminiowych puszek Every Can Counts w ramach Projektu „ Sport dla wszystkich i środowiska"

(projekt Erasmus+ „Sport for All and the Environment” ) oraz zabezpieczono zaplecze medyczne.
Dystans Nordc Walking o Puchar Korony w Lędziechowie pokonali wszyscy uczestnicy,
gdzie wynik sportowy nie był najważniejszy. Wszyscy dostali czapeczki sportowe i napoje.
Na mecie czekał poczęstunek przygotowany przez organizatorów, miejscową sołtys i radę
sołecką. Na drugi etap Nordic Walking o Puchar Korony zapraszamy 18 sierpnia do Łebienia.
Suma punktów w tych dwóch imprezach chodziarskich wyłoni zwycięzcę w Pucharze Korony
w kategorii open kobiet i mężczyzn.
Dziękujemy sponsorom i współorganizatorom.
Dyrektor Biura - Edward Nagórski
Dyrektor Zawodów - Krzysztof Pruszak

TANDEM RODZINNY NACZKÓW NAJLEPSZY W PUCHARZE KORONY W LĘDZIECHOWIE...
TANDEM RODZINNY NACZKÓW NAJLEPSZY W PUCHARZE KORONY W LĘDZIECHOWIE...
TANDEM RODZINNY NACZKÓW NAJLEPSZY W PUCHARZE KORONY W LĘDZIECHOWIE...
TANDEM RODZINNY NACZKÓW NAJLEPSZY W PUCHARZE KORONY W LĘDZIECHOWIE...
TANDEM RODZINNY NACZKÓW NAJLEPSZY W PUCHARZE KORONY W LĘDZIECHOWIE...
TANDEM RODZINNY NACZKÓW NAJLEPSZY W PUCHARZE KORONY W LĘDZIECHOWIE...
TANDEM RODZINNY NACZKÓW NAJLEPSZY W PUCHARZE KORONY W LĘDZIECHOWIE...
TANDEM RODZINNY NACZKÓW NAJLEPSZY W PUCHARZE KORONY W LĘDZIECHOWIE...
TANDEM RODZINNY NACZKÓW NAJLEPSZY W PUCHARZE KORONY W LĘDZIECHOWIE...
TANDEM RODZINNY NACZKÓW NAJLEPSZY W PUCHARZE KORONY W LĘDZIECHOWIE...
TANDEM RODZINNY NACZKÓW NAJLEPSZY W PUCHARZE KORONY W LĘDZIECHOWIE...
TANDEM RODZINNY NACZKÓW NAJLEPSZY W PUCHARZE KORONY W LĘDZIECHOWIE...
TANDEM RODZINNY NACZKÓW NAJLEPSZY W PUCHARZE KORONY W LĘDZIECHOWIE...
TANDEM RODZINNY NACZKÓW NAJLEPSZY W PUCHARZE KORONY W LĘDZIECHOWIE...
TANDEM RODZINNY NACZKÓW NAJLEPSZY W PUCHARZE KORONY W LĘDZIECHOWIE...
TANDEM RODZINNY NACZKÓW NAJLEPSZY W PUCHARZE KORONY W LĘDZIECHOWIE...
TANDEM RODZINNY NACZKÓW NAJLEPSZY W PUCHARZE KORONY W LĘDZIECHOWIE...
TANDEM RODZINNY NACZKÓW NAJLEPSZY W PUCHARZE KORONY W LĘDZIECHOWIE...
TANDEM RODZINNY NACZKÓW NAJLEPSZY W PUCHARZE KORONY W LĘDZIECHOWIE...
TANDEM RODZINNY NACZKÓW NAJLEPSZY W PUCHARZE KORONY W LĘDZIECHOWIE...
TANDEM RODZINNY NACZKÓW NAJLEPSZY W PUCHARZE KORONY W LĘDZIECHOWIE...
TANDEM RODZINNY NACZKÓW NAJLEPSZY W PUCHARZE KORONY W LĘDZIECHOWIE...
TANDEM RODZINNY NACZKÓW NAJLEPSZY W PUCHARZE KORONY W LĘDZIECHOWIE...
TANDEM RODZINNY NACZKÓW NAJLEPSZY W PUCHARZE KORONY W LĘDZIECHOWIE...
TANDEM RODZINNY NACZKÓW NAJLEPSZY W PUCHARZE KORONY W LĘDZIECHOWIE...
TANDEM RODZINNY NACZKÓW NAJLEPSZY W PUCHARZE KORONY W LĘDZIECHOWIE...
TANDEM RODZINNY NACZKÓW NAJLEPSZY W PUCHARZE KORONY W LĘDZIECHOWIE...
TANDEM RODZINNY NACZKÓW NAJLEPSZY W PUCHARZE KORONY W LĘDZIECHOWIE...
TANDEM RODZINNY NACZKÓW NAJLEPSZY W PUCHARZE KORONY W LĘDZIECHOWIE...
TANDEM RODZINNY NACZKÓW NAJLEPSZY W PUCHARZE KORONY W LĘDZIECHOWIE...
TANDEM RODZINNY NACZKÓW NAJLEPSZY W PUCHARZE KORONY W LĘDZIECHOWIE...
TANDEM RODZINNY NACZKÓW NAJLEPSZY W PUCHARZE KORONY W LĘDZIECHOWIE...
TANDEM RODZINNY NACZKÓW NAJLEPSZY W PUCHARZE KORONY W LĘDZIECHOWIE...
TANDEM RODZINNY NACZKÓW NAJLEPSZY W PUCHARZE KORONY W LĘDZIECHOWIE...
TANDEM RODZINNY NACZKÓW NAJLEPSZY W PUCHARZE KORONY W LĘDZIECHOWIE...
TANDEM RODZINNY NACZKÓW NAJLEPSZY W PUCHARZE KORONY W LĘDZIECHOWIE...
TANDEM RODZINNY NACZKÓW NAJLEPSZY W PUCHARZE KORONY W LĘDZIECHOWIE...
TANDEM RODZINNY NACZKÓW NAJLEPSZY W PUCHARZE KORONY W LĘDZIECHOWIE...
TANDEM RODZINNY NACZKÓW NAJLEPSZY W PUCHARZE KORONY W LĘDZIECHOWIE...
TANDEM RODZINNY NACZKÓW NAJLEPSZY W PUCHARZE KORONY W LĘDZIECHOWIE...
TANDEM RODZINNY NACZKÓW NAJLEPSZY W PUCHARZE KORONY W LĘDZIECHOWIE...
TANDEM RODZINNY NACZKÓW NAJLEPSZY W PUCHARZE KORONY W LĘDZIECHOWIE...
TANDEM RODZINNY NACZKÓW NAJLEPSZY W PUCHARZE KORONY W LĘDZIECHOWIE...
TANDEM RODZINNY NACZKÓW NAJLEPSZY W PUCHARZE KORONY W LĘDZIECHOWIE...
TANDEM RODZINNY NACZKÓW NAJLEPSZY W PUCHARZE KORONY W LĘDZIECHOWIE...
TANDEM RODZINNY NACZKÓW NAJLEPSZY W PUCHARZE KORONY W LĘDZIECHOWIE...
TANDEM RODZINNY NACZKÓW NAJLEPSZY W PUCHARZE KORONY W LĘDZIECHOWIE...
TANDEM RODZINNY NACZKÓW NAJLEPSZY W PUCHARZE KORONY W LĘDZIECHOWIE...
TANDEM RODZINNY NACZKÓW NAJLEPSZY W PUCHARZE KORONY W LĘDZIECHOWIE...
TANDEM RODZINNY NACZKÓW NAJLEPSZY W PUCHARZE KORONY W LĘDZIECHOWIE...
TANDEM RODZINNY NACZKÓW NAJLEPSZY W PUCHARZE KORONY W LĘDZIECHOWIE...
TANDEM RODZINNY NACZKÓW NAJLEPSZY W PUCHARZE KORONY W LĘDZIECHOWIE...
TANDEM RODZINNY NACZKÓW NAJLEPSZY W PUCHARZE KORONY W LĘDZIECHOWIE...
TANDEM RODZINNY NACZKÓW NAJLEPSZY W PUCHARZE KORONY W LĘDZIECHOWIE...
TANDEM RODZINNY NACZKÓW NAJLEPSZY W PUCHARZE KORONY W LĘDZIECHOWIE...
TANDEM RODZINNY NACZKÓW NAJLEPSZY W PUCHARZE KORONY W LĘDZIECHOWIE...
TANDEM RODZINNY NACZKÓW NAJLEPSZY W PUCHARZE KORONY W LĘDZIECHOWIE...
TANDEM RODZINNY NACZKÓW NAJLEPSZY W PUCHARZE KORONY W LĘDZIECHOWIE...
TANDEM RODZINNY NACZKÓW NAJLEPSZY W PUCHARZE KORONY W LĘDZIECHOWIE...
TANDEM RODZINNY NACZKÓW NAJLEPSZY W PUCHARZE KORONY W LĘDZIECHOWIE...
TANDEM RODZINNY NACZKÓW NAJLEPSZY W PUCHARZE KORONY W LĘDZIECHOWIE...
TANDEM RODZINNY NACZKÓW NAJLEPSZY W PUCHARZE KORONY W LĘDZIECHOWIE...
TANDEM RODZINNY NACZKÓW NAJLEPSZY W PUCHARZE KORONY W LĘDZIECHOWIE...
TANDEM RODZINNY NACZKÓW NAJLEPSZY W PUCHARZE KORONY W LĘDZIECHOWIE...
TANDEM RODZINNY NACZKÓW NAJLEPSZY W PUCHARZE KORONY W LĘDZIECHOWIE...
TANDEM RODZINNY NACZKÓW NAJLEPSZY W PUCHARZE KORONY W LĘDZIECHOWIE...
TANDEM RODZINNY NACZKÓW NAJLEPSZY W PUCHARZE KORONY W LĘDZIECHOWIE...
TANDEM RODZINNY NACZKÓW NAJLEPSZY W PUCHARZE KORONY W LĘDZIECHOWIE...
TANDEM RODZINNY NACZKÓW NAJLEPSZY W PUCHARZE KORONY W LĘDZIECHOWIE...
TANDEM RODZINNY NACZKÓW NAJLEPSZY W PUCHARZE KORONY W LĘDZIECHOWIE...
TANDEM RODZINNY NACZKÓW NAJLEPSZY W PUCHARZE KORONY W LĘDZIECHOWIE...
TANDEM RODZINNY NACZKÓW NAJLEPSZY W PUCHARZE KORONY W LĘDZIECHOWIE...

Przejdź do góry strony