VI edycja konkursu fotograficznego Ogólnopolskie Biennale Fot.ON 2020 im. Maćka Kosycarza

Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej

VI edycja konkursu fotograficznego Ogólnopolskie Biennale Fot.ON 2020 im. Maćka Kosycarza

Utworzono: 10-07-2020

Konkurs skierowany jest do osób z niepełnosprawnością intelektualną, które
wykonują amatorsko fotografie związane z własnym życiem codziennym
i rodzinnym, zainteresowaniami i aktywnościami. Konkurs kierujemy również
do pracowników i wolontariuszy podmiotów (placówek, organizacji) działających
na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną, którzy fotografują osoby
niepełnosprawne w czasie podejmowanych przez podmioty różnorodnych działań
(zajęcia terapeutyczne, spotkania okolicznościowe, wyjazdy itp.). W tegorocznej
edycji prace oceniane będą już po raz trzeci w podkategorii: Teatr i sztuka.
Przewodnią myślą konkursu jest ukazanie osób z niepełnosprawnością
intelektualną jako kreatywnych autorów (w przypadku zdjęć wykonywanych przez
nich samych), oraz jako pełnoprawnych i wartościowych członków otwartej
społeczności, w pełni uczestniczących w jej życiu. Celem konkursu jest również
promocja działalności placówek wsparcia dla osób z niepełnosprawnością
intelektualną, odnalezienie osób utalentowanych w dziedzinie fotografii, jak też
ukazanie możliwości oddziaływania terapeutycznego, jakie stwarza obcowanie
z fotografią.
W dotychczasowych edycjach biennale wzięło udział prawie 400 osób, które
nadesłały w sumie ponad 4200 fotografii (Zwycięskie prace z ubiegłych lat można
podziwiać w galeriach na profilu facebook.com/biennalefot.ON)
Po wyłonieniu przez profesjonalne jury laureatów konkursu, w pierwszym
kwartale roku 2021 w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 141 odbędzie się uroczyste
wręczenie nagród połączone z otwarciem wystawy pokonkursowej. Dla laureatów
przewidziano atrakcyjne nagrody.
Ze względu na tegoroczną trudną sytuację epidemiologiczną przesunięte zostały
terminy związane z naszym konkursem!
O nadsyłanie prac konkursowych i kart zgłoszeniowych prosimy więc w tym roku
do dnia 31 grudnia 2020 wyłącznie drogą elektroniczną na adres: fot.on [AT] wp [DOT] pl

Przejdź do góry strony