REGULAMIN OTWARTEGO KONKURSU NA GMINNEGO „ANIMATORA SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY”

Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej

REGULAMIN OTWARTEGO KONKURSU NA GMINNEGO „ANIMATORA SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY”

Utworzono: 06-06-2020

                                                                      Nowa Wieś Lęborska,  29  maja  2020 r. REGULAMIN  OTWARTEGO KONKURSU NA GMINNEGO „ANIMATORA SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY

w Gminie Nowa Wieś Lęborska na rok 2020

I. Cel:

- Popularyzacja biegów i gier sportowych wśród dzieci i młodzieży.

- Aktywizacja poszczególnych środowisk szkolnych w zakresie kultury fizycznej.

II. Organizator:

- Urząd Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej

- Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej

- Koordynator gminnych zawodów dla Szkół podstawowych.

III. Uczestnictwo:

-Nauczyciele wychowania fizycznego z gminy Nowa Wieś Lęborska

-Szkoły podstawowe . Sekcje strzeleckie

IV. Kryteria oceny:

-Współzawodnictwo sportowe gminnych igrzysk sportowych w kategorii dziewcząt i chłopców

V. Nagrody:

-Nagrody finansowe dla nauczycieli za osiągnięte wyniki, organizację imprez, sędziowanie

VI .Sposób kontroli nad realizacją zadań:

W miesiącu czerwcu komisja powołana przez Dyrektora GOK dokona oceny całorocznej pracy szkół i nauczycieli.

Przejdź do góry strony