49. Konkurs Recytatorski Literatury Kaszubskiej "Rodnô Mòwa"

Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej

49. Konkurs Recytatorski Literatury Kaszubskiej "Rodnô Mòwa"

Utworzono: 11-05-2020

W związku z obowiązującymi ograniczeniami i brakiem możliwości przeprowadzenia w wyznaczonych terminach eliminacji do Finału Wojewódzkiego 49. Konkursu Recytatorskiego Literatury Kaszubskiej "Rodnô Mòwa" w Chmielnie, mając na uwadze znaczenie tego wydarzenia kulturalnego dla naszego Regionu i Kaszubów, w imieniu Współorganizatorów zapraszamy do udziału w Konkursie w zmienionej, nowej formule. W bieżącym roku Jurorzy wyłonią najlepszych recytatorów na podstawie przesłanych lub dostarczonych do Domu Kultury w Chmielnie nagrań video z recytacjami literatury kaszubskiej. Kryteria oceny, kategorie wiekowe, dopuszczalny czas prezentacji pozostają niezmienione. Przesunięciu uległy terminy zgłoszeń: do 1 czerwca należy przesłać Deklarację udziału wraz z oświadczeniami (do wypełnienia pod linkiem: https://forms.gle/niZUbqSKvGyu29Hc8 ), a najpóźniej do 8 czerwca br. dostarczyć nagranie.

Ogłoszenie wyników konkursu poprzedzone Mszą św z kaszubską liturgią słowa, odbędzie się jak w poprzednich latach na scenie chmieleńskiego Domu Kultury, a dodatkowo w tym roku będzie transmitowane on-line.

Regulamin dostępny jest na stronie organizatora, : https://chmielno.naszgok.pl/n,49-konkurs-recytatorski-literatury-kaszubskiej-rodno-mowa-1

Jak mówi Wójt Gminy Chmielno Michał Melibruda : "Ze względu na pandemię koronawirusa konkurs posiada pewne ograniczenia ale daje nam nowe możliwości. Po raz pierwszy w historii udział w konkursie mogą wziąć Kaszubi z całego świata, bez konieczności przyjazdu do Chmielna! "

Prosimy o pomoc w rozpropagowaniu powyższych informacji.

 

               Dyrektor

Gminnego Ośrodka Kultury

   w Nowej Wsi Lęborskiej

        Krzysztof Pruszak

49. Konkurs Recytatorski Literatury Kaszubskiej "Rodnô Mòwa"
49. Konkurs Recytatorski Literatury Kaszubskiej "Rodnô Mòwa"

Przejdź do góry strony